جایگزین تلگرام طلایی بدون فیلتر

تلگرام طلایی

جایگزین تلگرام طلایی – با سرعت ارتقا یافته و قابلیت بدون فیلتر بودن داعمی جایگزین تلگرام طلایی نسخه غیر رسمی، فوق پیشرفته و ضد فیلتر پیام رسان محبوب تلگرام می باشد. و از رابط برنامه نویسی کاربردی عمومی و آزاد آن استفاده می کند و به سرور اصلی متصل است و از نظر امنیت تفاوت چندانی با تلگرام اصلی … ادامه جایگزین تلگرام طلایی بدون فیلتر